Vestfold-Buskerud Dachshundklubb      

 

KUNSTHI


 

 NKKs reglement for hiprøver

 NDFs terminliste for hiprøver (ordinær og bevegelig) 2018

 

Hitrening
VestBusk DHK har ikke eget kunsthi, men flere av klubbene rundt oss tilbyr hitrening;

Jakt & Fiskesenteret, FlåOnsdager fra april til august. Kontakt jfs@jaktogfiskesenteret.no, tlf. 469 73 200

Follo-Østfold DHK
Se klubbens hjemmesider 

Hedmark DHK 
Kontakt Kirsten Næss på tlf. 913 98 252 eller kirsten@pediculus.no for nærmere informasjon.

Glåmdal og Romerike DHK 
Kontakt Steinar Waage på tlf. 943 05 527.

Aust-Agder DHK 
Kontakt hikomitéen v/ Bjørn Johannessen på tlf. 905 73 636 eller bjornjeger1@gmail.com 

  

Et kunsthi er sekskantet, med ca. 2 meter mellom hver vinkel. Tre ganger fører inn mot revekassa.

Revekassa har gitter ut mot higangene, slik at det ikke blir noen kontakt mellom reven og hunden. 

Alle gangene er 20 x 20 cm med ulike hindringer. I sidegangene er det to nåløyer, et stående og et liggende. Nåløyene er 30 cm lange med 13 x 17cm åpning.


Etter det liggende nåløyet er det en sandvoll (vollgang) som hunden må grave seg igjennom. I Sidegangene ligger også en vanngrav med 10 cm klaring mellom vannet og lokket.

I midtgangen heller deler av gangen, med en hellningsvinkel på 1:2. Denne fører ned i en brønn. Hunden må hoppe fra brønnen og opp 60 cm til en hylle foran revekassa.


Om Hihunder og hiprøver
Tekst: Steinar Waage

Trening i kunsthi foregår i kontrollerte former, og med en eller flere sølvrever på treningen. Når man skal begynne å trene en hund er det viktig at den i hvert fall har blitt 8-10 måneder, og det er ikke sikker at den er moden nok da heller.

Det benyttes både dachshunder og flere typer terriere som hihunder. Av dachsene er det stort sett kort- og strihåret av standard størrelse. Av terrierrasene er det i hovedsak border-, fox- og tyskterrier som blir benyttet.

Det er to forskjellige typer hihunder 
Forliggere som brukes til jakt på grevling. Her er formålet at hunden skal oppsøke viltet i hiet, for så å ligge å "holde" det på plass til jegeren får gravd seg ned til hunden/viltet.

Sprengere som brukes til jakt på rev. Her skal også hunden finne viltet, for deretter å angripe med stor tyngde og skarphet. Videre skal hunden bryte, for så å finne en ny gang å angripe fra. Er det nok "trykk" i hunden vil reven bli så usikker at den vil forlate hiet.

Hundens kvalifikasjoner
Her er noen viktige punkter som kreves av en hihund:
- Hunden må ha veldig gode nerver. Når den skal ut på jakt, kanskje 2-3 meter under bakken i noen veldig trange hi-ganger, stilles det store krav til hunden.
- Hunden må ha en passende størrelse, for å kunne bevege seg rundt i hiet.
- Hunden må ha jaktinstinktet, "hi-blodet" i seg. Dette er medfødte gener som ikke kan trenes opp uten at de er medfødt 

Hiprøver
Det er to forskjellige typer hiprøver. En for forliggere og en for sprengere. Det som er likt for begge prøveformene, er at man skal slippe hunden ca. 2 m fra inngangen og at man har en total prøvetid på maks. 20 min. fra hunden slippes.

Hiprøve for forliggere
Her er gitteret inn til reven stengt etter det stående nåløye og på hylla. Hvis hunden søker gjennom disse gangene, så skal den være helt stille. Når den har gått gjennom vanngrav, liggende nåløye og gravd seg gjennom sandvollen skal den gjøre et kraftig angrep på reven, for deretter å trekke seg noen cm. tilbake og ligge å halse uavbrutt i 15 min. Den skal kun gjøre utfall mot reven hvis denne gjør tegn til å angripe hunden eller at den vil prøve å komme seg unna. Prøven avbrytes når dommeren gir beskjed om å koble hunden.

Hiprøve for sprengere
Her er alle tre gangene inn til reven åpne. Hunden skal oppsøke reven i alle tre gangene. Når hunden kommer frem til gitteret skal den angripe med stor tyngde og skarphet. Hunden skal være intens under hele angrepet og virke irriterende på reven. Den skal hele tiden ligge tett inntil gitteret. En revesprenger skal være bevegelig og dermed bryte selv i alle tre gangene. Blir hunden liggende lenger enn 5 min i hver gang setter dommeren ned en plate mellom hunden og gitteret. Det ideelle er at hunden bryter selv etter ca. 2 min., og holder en like høy intensitet hele tiden. Ellers i hiet skal hunden være helt stille.

Etter at hunden har gått for å oppsøke en ny gang, setter dommeren ned en plate ved det gitteret hunden forlater. Når den har vært i alle tre gangene er det også plate foran alle gitterene. Den skal nå vise at den er ærlig, ved at den oppsøker en gang hvor det er plate. Den skal også her være helt stille og oppsøke en ny gang. Nå har dommeren tatt opp alle platene, og hunden skal angripe for aller siste gang. Når hunden er ferdig skal den ha vært gjennom alle hindre i hiet. Hvis hunden går ut av hiet under prøven, gjør ikke det noe så lange det bare er en snartur og det ikke er gjentagende.

Hipremieringer

CACIT: Kun på internasjonale prøver. Kan deles ut til beste dachs og til beste terrier som har oppnådd certifikat på prøven.

Certifikat: Det deles ut certifikat til alle hunder som gjør et utmerket /optimalt arbeide.

1.premie: For å få 1. premie, må hunden ha gjort et meget godt arbeide.

2.premie: For å få 2. premie, må hunden ha gjort et godt arbeide.

3.premie: For å få 3. premie, må hunden ha gjort et godtagbart arbeide.

0.premie: Dette gis til hunder som ikke fullfører hele prøven.