Vestfold-Buskerud Dachshundklubb      

Vestfold-Buskerud Dachshundklubbs historie
Tekst av Lars Hjelmtvedt

Etter grundig lesing av Dachshunden har følgende historie fra Vestfold og Buskerud-området kommet fram.

Den første oppføring av noe som kan minne om en start på en avdeling/klubb i fylkene Vestfold og Buskerud kommer i Dachshundens marsnummer i 1972. Her er Randi Jahnsen listet opp som kontaktperson for Vestfold. Dette verv har Randi fram til midten av 1975. Hvor etter grundige forberedelse ble Vestfoldgruppen etablert den 11. juni med et styre bestående av både etablerte og ferske dachshundmennesker. Forman ble Ib Ravn, sekretær Randi Jahnsen og kasserer Ingrid Li, styremedlem Gert Skalleberg.

Gruppen var tidlig ute med eget hi og hiprøve allerede den 25. September 1976 på Solberg gård. Denne prøven var et rent treningsstevne og premiene små, som annonseteksten lød. Solberg gård var videre et utgangspunkt for trening av spor og kunsthi hver onsdag i flere år.

September-Dachshunden i 1976 viser en oversikt med fordeling av medlemsmassen, Vestfold med Tønsberg, Sandefjord og Larvik har 36 og Buskerud med Drammen, Ringerike og Numedal har 52.

Den 27. mars 1980 opprettes Telemarksgruppen. Medlemmene som sokner til denne gruppen hadde tidligere ligget under Vestfold.

Buskerud hadde i flere år oppført en kontaktmann for å ivareta medlemmer som fantes i dette området. Dette vervet var det Rune Skaane som hadde fra 1976 og fram til 1990. I 1991 legges Buskerud under Vestfold, styret og Vestfoldgruppen beslutter å slå sammen disse to områder i ND-sammenheng. Dette gav den nye gruppa pr august 1990 181 medlemmer.

Gjennom tidene har gruppen gjennomført utstillinger, spor-, drev- og hiprøver som følge av ulike sammensettinger i styret og interessene medlemmene har ønsket.

Den 5. november 1990 arrangerte klubben Drevlandskampen og den 9. november 2000 arrangerte klubben NM-Drev. NM ble omtalt i Dachshund nr. 4 2000. Vest Busk DHK arrangerte NM igjen i 2013.

7. juni 2009 arrangerte klubben utstilling med Stor-Cert og det var påmeldt 127 hunder. Dommere for utstillingen var Charlotte Jacobsson og Bjarne Sørensen.

Klubben hadde i 2009 hele 408 medlemmer, et stort oppsving da NKK endret sine medlemshåndteringer og det ikke lenger var mulig å være direktemedlem i NKK, slik at alle medlemmer ble flyttet til en raseklubb eller hundeklubb.

Pr i dag (2017) er det 298 medlemmer i klubben.

 

Formenn/ledere fra 1975 har vært:

Ib Ravn 1975, 79, 82

Palle Dybdal 1976, 77, 78

Anne Marit Olsen 1980, 81

Ellen Smith Bakkane 1983, 84

Trond Johannessen 1985, 88

Mildrid Johannessen 1986, 87

Ruth Wroldsen 1989

Ragnar Lysebo 1990

Ole Nese 1991

Arne F. Rauan 1991

Bjørn Bakkerud 1992, 93

Steinar Nerby 1994

Astrid H. Jørgensen 1995, 96 og 97

Haavard Lehn 1998

Erika Enger 1999, 2000, 01

Oddvar Løwer 2002

Øydis Kveta 2003

Lars Hjelmtvedt 2004, 05, 06, 07

Snorre Moe 2008, 09, 10

Rune A. Borgersen 2011, 12, 13, 14

Anne-Mette Kirkemo 2015, 16, 17, 18