Vestfold-Buskerud Dachshundklubb      

 

Ryggprosjektet

- Røntgenundersøkelse av ryggsøylen hos dachshunder

 

Målet er å få røntget så mange dachshunder i alderen 2-4 år som mulig.
NDF og VestBusk DHK vil derfor også i 2017 støtte medlemmer som deltar i ryggprosjektet. 

Husk å bestille rekvisisjon for avlesing hos NKK på forhånd, ellers vil ikke resultatene bli registrert hos NKK. Du kan ikke bestille rekvisisjon etter røntging.

NKK begynte i august 2013 å registrere resultater fra røntgenundersøkelse av ryggsøylen hos dachshunder. Både tidligere og nye resultater er tilgjengelig i DogWeb. 

Du får økonomisk støtte til ryggrøntgen - om du er medlem
Hvis du deltar i ryggrønging med din dachshund, i alderen 2-4 år, får du 25 % av kostnaden tilbakebetalt fra NDF og et gavekort på kr 300,- fra VestBusk som kan brukes som betaling på et av våre arrangementer. 

Hva gjør jeg?
Du må være eier av dachshunden som røntges, hunden må være 2-4 år ved røntgingsdato og du må være medlem av VestBusk DHK (er du medlem av en annen dachshundklubb så kontakt dem - de kan ha egne ordninger).

Før veterinærtimen

 • Logg inn på 'Min side' hos NKK
 • I menyen på høyre side velger du 'Helse' og så 'Bestille andre helseundersøkelser' 
 • I vinduet som kommer opp må du velge hunden som skal røntges (du må være registrert som eier av hunden for at den skal komme opp).
 • Under 'Skjematype' velger du 'Forkalkede Invertebralskiver hos Dachshund'
 • Velg veterinærklinikk og behandlende veterinær
 • Gå videre til betaling med Visa eller Mastercard (kr 305,- per juni 2019)
 • Etter betaling skal du få tilsendt et unikt rekvisisjonsskjema for den valgte hunden, som du MÅ ta med til veterinærtimen

Etter veterinærtimen

 • Er du eier av hunden og medlem av VestBusk DHK sender du dokumentasjon på betalt ryggrøntging (kvittering fra veterinær og kopi av rekvisisjonsskjema), samt ditt kontonummer til klubbens kasserer Se Styret 
 • Kasserer overfører 25 % av kostnaden til deg og sender deg et gavekort, verdi kr 300, som kan brukes som betaling for klubbens arrangementer. 

Les mer om prosedyre for røntgenfotografering av ryggsøylen hos dachshund

Avlsanbefalinger fra NDF
Det anbefales å bruke hunder med kjent ryggstatus og følge anbefalingene fra ryggprosjektet:
Dachser med 0 til 2 forkalkede skiver anbefales brukt
Dachser med 3-4 forkalkede skiver bør kun brukes i begrenset omfang (1-2 kull) og da helst med dachser med kjent status og med 0 til 2 forkalkede skiver.
Dachser med 5 eller flere forkalkede skiver anbefales ikke brukt i avl.

---------------------------------------------------------------------

Brev fra sunnhetsutavlget i NDF til dachundeiere 5. mars 2014

Kjære dachshundeier!

Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF) startet i 2002 et helseprosjekt med formål å få røntgenundersøkt ryggen på flest mulig dachshunder.

Dachshunder er generelt forskånet for mange helseproblemer som andre raser sliter med og hundene blir ofte svært gamle. Men rasens hovedproblem er skiveutglidninger (prolaps) som kan gi varierende symptomer avhengig av hvor i ryggen dette skjer. Hvis det skjer i hals- eller lenderegionen og prolapset klemmer mot ryggmargen kan det gi symptomer: alt fra lettere uvilje mot å bevege seg, til total lammelse. I alvorlige tilfeller kan dette ende med varig invaliditet og avliving.

Forskningsprosjekter i Norge (Øyvind Stigen), Danmark (Vibeke Frøkjær) og Finland (Anu Lappalainen) har påvist at skiveprolaps er sterkt arvelig og at disposisjonen er forbundet med antall forkalkninger i skivene. Hunder som har mange forkalkninger når de er i alderen 2-4 år er mest utsatt for å bli syke. Siste nytt på forskningsfronten er at man er på sporet av en gentest som er forbundet med mange forkalkninger og påvist prolaps. Resultatene er meget lovende, men det trengs flere blodprøver av ryggrøntgede hunder før vi med sikkerhet kan bruke resultatene i avlsarbeidet.

Derfor skriver vi til deg direkte, fordi du er registrert som eier av en hund i riktig alder. Hjelp oss i arbeidet med å redusere skiveprolaps hos dachshund, få røntgenundersøkt din hund mens den er mellom 2 og 4 år!

Husk at røntgenresultatet du får bare sier om din hund er disponert for prolaps, en hund med mange forkalkninger kan leve hele livet uten det minste tegn på vond rygg. Og omvendt, det forekommer også at en hund som er fri for forkalkninger kan få prolaps. Øyvind Stigens forskningsarbeid har vist at røntgenundersøkelse bare fanger opp ca 60% av de degenererte skivene som disponerer for prolaps. I tillegg vet vi at forkalkninger kan forsvinne, av og til også før hunden er 4 år gammel. NDF arbeider for å få innført en såkalt avlsindeks, den vil ta hensyn til resultatene fra foreldre, søsken og avkom og vil i stor grad motvirke tilfeldigheter og usikkerhet som kan knyttes til undersøkelse av en enkelt hund. Jo flere slektninger som er fotografert, jo sikrere indeks.

Hvordan kan du bidra?
15.august 2013 ble det innført sentralregistrering av resultatene i Norsk Kennelklubb. Det betyr at man følger en prosedyre for undersøkelsen og resultatet blir offisielt, dvs gyldig også utenfor landets grenser. 

Du må gjøre følgende:
Bestille og betale rekvisisjon via ’Min side’ (du finner lenke på www.nkk.no) på DogWeb. Har du ikke brukt tjenesten før må du ‘Registrere ny bruker’, du trenger ikke være medlem for å registrere deg. Når du har fått rekvisisjonen kan du ta kontakt med en veterinær som har røntgenapparat for å få utført undersøkelsen. Hunden må dopes noe ned for å få tatt gode bilder, derfor bør du møte med en fastende hund. Spør ved timebestilling hvor lenge hunden bør faste. Veterinæren besørger innsending av bildene og NKK håndterer avlesning og registrering av resultat på DogWeb.
 
Det kan også lønne seg å undersøke hva det koster ettersom det kan være stor forskjell på pris. Det er noen lokale dachshundklubber som lager avtaler med lokal veterinær om fellesdager for fotografering, ofte med en meget hyggelig pris, ta kontakt med din nærmeste klubb og spør om  når dette arrangeres.

Følgende lokalklubber har arrangert felles røntgendager:
Vestfold & Buskerud DHK (inntil 2013)
Hedmark DHK

Noen utvalgte priser:
Eiker Dyreklinikk (mellom Drammen og Hokksund) har meget lav pris, kr 650. Går du sammen med fire andre – f.eks på fellesdagen til VestBusk, kan du få undersøkelsen helt ned til kr 500.
Klinikken på Norges veterinærhøgskole i Oslo tar kr 1000 for første hund, 850 for de påfølgende.

Hvis du er medlem av Norske Dachshundklubbers Forbund får du refundert 25 %av kostnaden fra forbundet sentralt og de fleste lokalklubbene stiller også opp med tilskudd.

Du sender kopi av regningen til din lokalklubb som vil refundere tilskuddene, husk å sende med kvittering og ditt kontonummer.

Vi ber samtidig om at dere får veterinæren til å ta en blodprøve (type EDTA) som veterinæren sender til Blodtypelaben på NVH sammen med et eget skjema (NB blodprøve er frivillig). Utgifter til blodprøve (inntil kr 300) dekkes av NDF, pass på å få dette spesifisert på regningen. NDF har avtale med Eiker Dyreklinikk, de sender regning for blodprøven direkte til NDF.

Dette er et felles løft for å få en enda bedre og friskere dachshund, og vi oppfordrer deg innstendig til å bli med. Jo flere hunder som er undersøkt, jo sikrere avl for å redusere forekomsten av skiveprolaps. Vi vil ha pene, sunne hunder med gode bruksegenskaper. Ja takk til alt sammen :)

Med vennlig hilsen

Sunnhetsutvalget i 
Norske Dachshundklubbers Forbund
sunnhetsutvalget@norskedachshundklubbersforbund.org

 

Skjema som skal følge blodprøver finner du her:
http://norskedachshundklubbersforbund.org/sunnhet/blodskjema_ved_ryggrtg.pdf 

---------------------------------------------------------------------


Les mer om prosedyre for røntgenfotografering av ryggsøylen hos dachshund

Røntgenundersøkelse av ryggsøylen hos dachshunder
Hunden skal være i alderen 2–4 år den dagen røntgenbildene blir tatt.

Saksbehandlingstid er 6 uker fra bilder er mottatt hos NKK og betaling registrert.

Resultatene inndeles i:

 •  K0 - Ingen forkalkede skiver
 •  K1 - K2 - Svak grad, med 1 til 2 forkalkede skiver
 •  K3 - K4 - Middels grad, med 3 til 4 forkalkede skiver
 •  K5 eller mer - Sterk grad med 5 eller flere forkalkede skiver

 

 

 

Les mer: